D彩票

关于上饶国旅国际旅行社有限公司支取D彩票网服务质量保证金的公告

发布时间:2019-04-19 18:53 编辑:admin 来源:未知

关于上饶国旅国际旅行社有限公司支取D彩票网服务质量保证金的公告
 
 
       根据上饶国旅国际旅行社有限公司(许可证编号:L-JX01013)的申请和上饶市文化广电新闻出版D彩票网局《关于批准注销上饶国旅国际旅行社有限公司〈旅行社业务经营许可证〉的批复》,按照国家D彩票网局《D彩票网服务质量保证金存取管理办法》第十一条规定,我局同意上饶国旅国际旅行社有限公司支取D彩票网服务质量保证金,现向社会公告,公示期为7个工作日。公示期内如有异议,请与我局联系,联系电话:0793-8219090。
特此公告。
                    
 
    
                                   上饶市文化广电新闻出版D彩票网局
 2019年4月19日